X
فهرست استارت آپ ها
« تمیزشو »  استارت آپ خشک شویی آنلاین
ForVend

« تمیزشو » استارت آپ خشک شویی آنلاین

پرواز، مدیر « تمیزشو » در سمینار رقابت های استارت آپی خشک شویی آنلاین

مدیر استارت آپ خشکشویی آنلاین تمیزشو گفت: ما سهم بازاریابی خودمان را از سفارش مشتری برمی داریم و مابقی را به عنوان هزینه انجام کار به خشک شویی ها واگذار می کنیم و با کاهش درصد سودمان مشتری بیشتری جذب می کنیم. پرواز گفت ما در کنار خشک شویی، اولین قالی شویی آنلاین بازار کسب و کار نیز هستیم. در همین زمینه رحیمی از زودشور گفت: قالی شویی تمیز شو بسیار مقیاس پذیر است و می تواند به زودی در همه شهرها گسترش یابد.

مدیر تمیزشو گفت: ما در تعریف ماموریت و هدف اپلیکیشن تمیز شو، بنا داشتیم تا پلی بین کسب و کار سنتی و کسب و کار مدرن باشیم. یعنی مشابه اسنپ عمل نکنیم و خشک شویی ها را با برشکستگی مواجه نکنیم. با پیش فرض این تعریف به سمتی رفتیم که برای خشک شویی های تهران ارزش افزوده ایجاد می کنیم. پرواز افزود: ما علاقه داریم تا با اتحادیه همکاری کنیم و برخورد اتحادیه با ما باید دوستانه باشد. پرواز افزود: یک مشکل قانونی در این قسمت وجود دارد، همانطور که بحث تاکسیرانی و تاکسی آنلاین ها به نتیجه نرسید، دعوای خشک شویی آنلاین و اتحادیه هم به نتیجه نمی رسد، مگر با تعامل داشتن دو طرف و ما آماده تعامل هستیم.

پرواز مدیرعامل تمیزشو گفت: تمیزشو امسال با عقد 200 قرارداد با خشک شویی های سطح تهران، کار خود را شروع کرده است و امید دارد به زودی سهم بزرگی از بازار را در اختیار بگیرد. پرواز افزود: ما هیچگونه انبار یا کارگاهی برای شستشو نداریم و در آینده ای نزدیک مزیت رقابتی را در اپلیکیشن خود فعال می کنیم. وی افزود: ما کار خود را از قالی شویی آنلاین شروع کردیم، بعد از آن با دیدن بازار خشک شویی که خدمات مشابهی دارد، آن را نیز به مجموعه خود اضافه کردیم. در حال حاضر خشک شویی مشتریان بیشتری در مجموعه ما دارد.

مطلب قبلی « پاکلین » استارت‌آپ‌ خشکشویی آنلاین
مطلب بعدی « زودشور » استارت آپ خشک شویی آنلاین
Print
3689 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته

فهرست استارت آپ ها

انتخابگر پوسته